BETALING

De betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via Bancontact (app, payconiq of via jouw bancontact terminal), PayPal of kredietkaart.

Nadat de verkoper de betaling heeft ontvangen, wordt de koper hiervan per e-mail ingelicht.

Ingeval van betaling middels kredietkaart is de koper verplicht het nummer van zijn Visa of Mastercard op te geven, samen met het controlenummer en de vervaldatum, waarna de creditering van de verschuldigde bedragen onmiddellijk wordt doorgevoerd. De verkoper is geen partij in de relatie tussen de koper en de kaartuitgever.

In geval van niet tijdige betaling is de verkoper bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van de verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Bij niet of niet-tijdige betaling is de koper op het openstaande saldo een verwijlrente verschuldigd ten belope van de wettelijke interestvoet te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden (d.i. 14 kalenderdagen na bestelling) tot aan de dag der algehele voldoening. De koper zal tevens een schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 15% van de verkoopprijs, met een minimum van 25,00 € en een maximum van 2.500,00 €.

LEVERING

Wij verzenden alle bestellingen in België gratis. Voor bestellingen naar Nederland, Luxemburg of Frankrijk zal een verzendingskost gerekend worden.

De levering gebeurt naar keuze van de koper via verzending naar het door hem opgegeven adres of door afhaling in ofwel de winkel van de verkoper, ofwel in het door de koper gekozen postpunt/postkantoor.

De gekozen leveringsmogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn. Deze termijn gaat pas in na ontvangst van de betaling.

De verkoper streeft ernaar het bestelde en betaalde artikel te leveren binnen de 7 werkdagen. Deze leveringstermijn is echter slechts indicatief. Een strikte leveringstermijn kan niet worden gegarandeerd. Voor zover bij wet toegelaten, is de verkoper niet aansprakelijk voor verliezen, kosten, aansprakelijkheid, schade, boetes of uitgaven die ontstaan door een vertraging of uitblijven van de levering.

© 2024 Corylie - De Munt 1, 8800 Roeselare (België) - BTW BE 0692.933.752
Algemene voorwaarden - Privacy policy - Cookie policy - Sitemap Quoted: Websites met méér
Om je surfervaring te verbeteren maakt Corylie gebruik van cookies. Meer informatie    OK